Domov Hvězda, p. o.


Přeskočit navigaci


Dovolte, abychom Vás informovali že:

Doporučená doba pro přijímání návštěv je od 10:00 do 17:30 hodin.

Mimo tyto hodiny je možné přijímat a konat návštěvy po domluvě se službu konající sestrou.

Prosíme, aby návštěvy byly ohleduplné v ranních a večerních hodinách, v době podávání jídla, při zvýšené nemocnosti a provádění hygieny na vícelůžkových pokojích. Žádáme návštěvy, aby v těchto případech respektovaly pokyny personálu domova.

V souvislosti s aktuálními opatřeními byla zrušena povinnost prokazovat se při návštěvě certifikátem o očkování, prodělání nemoci COVID-19 nebo negativním testem, na vrátnici tedy stačí nahlásit jméno uživatele služby, za kterým jdete, a při odchodu se odhlásit.

Doporučujeme Vám také, abyste v případě příznaků jakéhokoli virového onemocnění ať u sebe nebo u člena domácnosti zvážili svou návštěvu a rizika z ní vyplývající.

Uživatelé přijímají návštěvy ve společenských místnostech, na chodbách, v parku apod., na pokojích pouze v případě, že neruší spolubydlící a s jejich souhlasem.
Vzájemné návštěvy uživatelů na pokojích jsou možné, pokud neruší ostatní spolubydlící.


Přejeme Vám příjemně strávený čas se svými blízkými.