Hlavní Stránka
Úvod
Podpořili nás
Veřejný závazek
Návštěvy
Volná místa
GDPR
Měsíční plán
Certifikáty
Historie
Informace o Službách
Zájemcům o službu
Ceník fakultativních služeb
Služby uživatelům
Ceník služeb
Dokumenty
Etický kodex pracovníků
Domácí řád
Vyjádření lékaře
Žádost o přijetí
Zprávy o činnosti
Galerie
Kontakty

Domácí řád Domova Hvězda

  1. Domácí řád Domova Hvězda (dále jen domov) je vydán v souladu s vyhláškou ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 182/1991Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon 108/2006 o sociálních službách v platném znění.
  2. Domácí řád upravuje základní normy soužití obyvatel domova, jejich práva a povinnosti, rozsah poskytované péče domovem a požadavky na jeho zaměstnance s cílem vytvářet příznivé podmínky pro materiální a zdravotnické zabezpečení uživatelů a spolupůsobit na jejich duchovní seberealizaci, kulturní a společenské potřeby a vztahy vzájemné úcty, pomoci a spolupráce.

Domácí řád Domova Hvězda_ od_1.6.2022.pdf