Hlavní Stránka
Úvod
Veřejný závazek
Volná místa
GDPR
Měsíční plán
Certifikáty
Historie
Informace o Službách
Zájemcům o službu
Ceník fakultativních služeb
Služby uživatelům
Ceník služeb
Dokumenty
Etický kodex pracovníků
Domácí řád
Vyjádření lékaře
Žádost o přijetí
Zprávy o činnosti
Galerie
Kontakty

Vítejte na stránkách Domova Hvězda


Opatření ředitele k režimu návštěv obyvatel Domova  Hvězda, p. o. od 12. 7. 2021


Na základě aktuálního Usnesení vlády České republiky jsou umožněny návštěvy uživatelů sociální služby při splnění následujících podmínek:

Návštěva se před vstupem prokáže zdravotní sestře potvrzením o:

1. absolvování RT-PCR testu, který nesmí být starší než 7 dní. 

2. nebo POC testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2, který nesmí být starší než 72 hodin (možno doložit četným prohlášením).

3. provedeném očkování proti COVID -19 a od aplikace 2. dávky uplynulo nejméně 14 dní. 

4. prodělaném onemocnění COVID-19 v uplynulých 180 dnech.


V souladu s výše  uvedeným usnesením vlády v Domově Hvězda, p. o. budou návštěvy probíhat od úterý 12. 7. 2021 v těchto časech:

                                                                                 Po – Ne  od 14.00  do 16.30 hodin


Testování návštěv v Domově Hvězda se již neprovádí !


• Návštěva se při příchodu do areálu Domova Hvězda, p.o. nahlásí na vrátnici.

• Návštěva bude vpuštěna do budovy poté, co bude vrátnicí telefonicky ohlášena personálu na jednotlivých odděleních.

• Návštěva při vstupu do budovy musí mít osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně  respirátor třídy FFP2 nebo KN95. 

 V Nových Hvězdlicích dne 12. 7. 2021

                                                                                                             Mgr. Pavel Ševela, ředitel

Domov Hvězda je příspěvkovou organizací, zřízenou Jihomoravským krajem.

V souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách poskytujeme v současné době registrovanou pobytovou sociální službu v nepřetržitém provozu:

Domov se zvláštním režimem (§ 50, zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách)

Domov Hvězda se nachází v klidném prostředí obce Nové Hvězdlice, okres Vyškov.

Služba domova je poskytována na odděleních ve dvou samostatných budovách – bývalý Zámek a Pavilon. K jednotlivým oddělením náleží jídelna s výdejnou stravy a společenská místnost využívaná ke kulturním a společenským akcím, k přijímání návštěv, sledování televize apod. Domov Hvězda má svoji prádelnu i kuchyň. V objektu se kromě obytných prostor nachází správní budova, vrátnice s kantýnou a společenské prostory určené k bohoslužbám i vzdělávacím akcím.

Nedílnou součástí areálu je park s lavičkami a venkovním posezením ve stínu stromů. Svou poklidnou atmosférou vytváří park ideální oddychovou zónu pro relaxaci a nerušený odpočinek, láká k příjemným procházkám i k pobytu s přáteli nebo rodinou.

Celková ubytovací kapacita zařízení je 106 lůžek (z toho oddělení Zámek 62 klientů a oddělení Pavilon 44 klientů).

Ubytování je zajištěno v jednolůžkových až čtyřlůžkových pokojích. Jednotlivé pokoje jsou vybaveny standardním nábytkem, který si uživatelé mohou doplnit drobnými předměty dle vlastního přání. Většina pokojů je vybavena televizí, případně i lednicí, elektrická polohovatelná lůžka umožňují zapojení uživatelů do běžných denních činností.