Hlavní Stránka
Úvod
Veřejný závazek
Volná místa
GDPR
Měsíční plán
Certifikáty
Historie
Informace o Službách
Zájemcům o službu
Ceník fakultativních služeb
Služby uživatelům
Ceník služeb
Dokumenty
Etický kodex pracovníků
Domácí řád
Vyjádření lékaře
Žádost o přijetí
Zprávy o činnosti
Galerie
Kontakty

Vítejte na stránkách Domova Hvězda


Opatření ředitele k režimu návštěv obyvatel Domova  Hvězda, p. o. od 6. 4. 2021

Na základě Usnesení vlády České republiky ze dne 18.3.2021 č. 297 a Doporučeného postupu MPSV č.17/2020 mimo již známých výjimek je možnost návštěvy uživatelů sociální služby při splnění následujících podmínek:

Návštěva se podrobí před zahájením návštěvy POC testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2, a to s negativním výsledkem, přičemž tento požadavek se nevztahuje na osoby, které absolvovaly nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad, dále osoby, které mají vystavený certifikát MZČR o provedeném očkování proti COVID -19 a od aplikace 2. dávky uplynulo nejméně 14 dní a osoby, které v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad.

V souladu s výše  uvedeným usnesením vlády v Domově Hvězda, p. o. budou návštěvy probíhat od úterý 6.4.2021 v těchto časech:

Po – Ne  od 14.00  do 16.00 

pro  návštěvy mající potvrzení MZČR o  provedeném očkování proti Cov-19, nebo potvrzení o negativním testu na přítomnost antigenu 

viru SARS CoV-2 (platnost 48 hod.)  a osoby, které v době 90 dnů prodělaly onemocnění Covid-19 (vždy nutno odevzdat kopii potvrzení zdravotní sestře)


Úterý      od 14.00 do 17.00  

pro návštěvy potřebující provést test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2

 

•Návštěva se musí aspoň den předem telefonicky nahlásit v pracovních dnech u sociálních pracovnic - tel: 517 321 100 příp. 517 321 142 

v době od 7.00 do 14.00 (v pátek do 12.00).  Na oddělení není možno návštěvu nahlásit.

•Návštěvě při příchodu do areálu Domova Hvězda, p.o. bude v objektu vrátnice  změřena teplota. Při teplotě nad 37,5 °C nebo při příznacích nemoci nebude návštěva vpuštěna.

•Návštěva při vstupu do budovy musí mít osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně  respirátor třídy FFP2 nebo KN95.

•U jednoho uživatele ve stejném čase mohou být maximálně dvě osoby včetně dětí.

•Doba návštěvy je omezena na 30 min.

•Návštěva bude vpuštěna do budovy poté, co bude telefonicky ohlášena personálu.

•Při nesplnění všech výše zmíněných podmínek návštěva nebude vpuštěna.

 

 V Nových Hvězdlicích dne 30.3.2021

                                                                       Mgr. Pavel Ševela, ředitel

Domov Hvězda je příspěvkovou organizací, zřízenou Jihomoravským krajem.

V souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách poskytujeme v současné době registrovanou pobytovou sociální službu v nepřetržitém provozu:

Domov se zvláštním režimem (§ 50, zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách)

Domov Hvězda se nachází v klidném prostředí obce Nové Hvězdlice, okres Vyškov.

Služba domova je poskytována na odděleních ve dvou samostatných budovách – bývalý Zámek a Pavilon. K jednotlivým oddělením náleží jídelna s výdejnou stravy a společenská místnost využívaná ke kulturním a společenským akcím, k přijímání návštěv, sledování televize apod. Domov Hvězda má svoji prádelnu i kuchyň. V objektu se kromě obytných prostor nachází správní budova, vrátnice s kantýnou a společenské prostory určené k bohoslužbám i vzdělávacím akcím.

Nedílnou součástí areálu je park s lavičkami a venkovním posezením ve stínu stromů. Svou poklidnou atmosférou vytváří park ideální oddychovou zónu pro relaxaci a nerušený odpočinek, láká k příjemným procházkám i k pobytu s přáteli nebo rodinou.

Celková ubytovací kapacita zařízení je 106 lůžek (z toho oddělení Zámek 62 klientů a oddělení Pavilon 44 klientů).

Ubytování je zajištěno v jednolůžkových až čtyřlůžkových pokojích. Jednotlivé pokoje jsou vybaveny standardním nábytkem, který si uživatelé mohou doplnit drobnými předměty dle vlastního přání. Většina pokojů je vybavena televizí, případně i lednicí, elektrická polohovatelná lůžka umožňují zapojení uživatelů do běžných denních činností.