Hlavní Stránka
Úvod
Veřejný závazek
Volná místa
GDPR
Měsíční plán
Certifikáty
Historie
Informace o Službách
Zájemcům o službu
Ceník fakultativních služeb
Služby uživatelům
Ceník služeb
Dokumenty
Etický kodex pracovníků
Domácí řád
Vyjádření lékaře
Žádost o přijetí
Zprávy o činnosti
Galerie
Kontakty

Ceník fakultativních služebPodle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, § 35, odst. 4, mohou být uživateli kromě základních činností zajišťovány služby nad rámec základních činností – tzv. fakultativní (volitelné) služby.

Uživatelé mohou, ale nemusí tyto služby využívat. Cena fakultativních služeb je předmětem dohody mezi poskytovatelem a uživatelem služeb.

Fakultativní služby si uživatel hradí z vlastních prostředků dle níže uvedeného ceníku.

SLUŽBA CENA
Pravidelné/měsíční fakultativní služby  
Úschova cenností, vkladních knížek 10,- Kč/měsíc
Lednice na pokoji 1-lůžkový (poplatek pokrývá hodnotu spotřebiče,spotřebu energie,revizi spotřebiče) 100,- Kč/měsíc
Lednice na pokoji 2-lůžkový (poplatek pokrývá hodnotu spotřebiče,spotřebu energie,revizi spotřebiče) 50,- Kč/měsíc
Lednice na pokoji 3-lůžkový (poplatek pokrývá hodnotu spotřebiče,spotřebu energie,revizi spotřebiče) 33,- Kč/měsíc
Lednice na pokoji 4-lůžkový (poplatek pokrývá hodnotu spotřebiče,spotřebu energie,revizi spotřebiče) 25,- Kč/měsíc
Vedení účtu - hospodaření 30,-- Kč/měsíc
Nepravidelné fakultativní služby  
Doprava automobilem (obsluha vozidla 100 Kč/0,5 hod) 13,80 Kč/km + obsluha
Telefonní hovory dle skutečných nákladů
Kopírování A4 2,- Kč/strana
Výkon rekvalifikací (pracovník v sociálních službách) 31,10 Kč/hodina
Výkon stáží studentů (zdravotní sestra) 48,70 Kč/hodina