Hlavní Stránka
Úvod
Veřejný závazek
Volná místa
GDPR
Měsíční plán
Certifikáty
Historie
Informace o Službách
Zájemcům o službu
Ceník fakultativních služeb
Služby uživatelům
Ceník služeb
Dokumenty
Etický kodex pracovníků
Domácí řád
Vyjádření lékaře
Žádost o přijetí
Zprávy o činnosti
Galerie
Kontakty

Ceník služeb platný od 1. 1. 2019Úhrady služeb jsou stanoveny v souladu se zněním zákona č. 108/2006 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb., v platném znění.

Úhrada za ubytování

Domov Hvězda, p.o. poskytuje ubytování v jedno- až čtyřlůžkových pokojích. V ceně ubytování je zahrnuto standardní vybavení pokoje, el. energie, voda, topení, úklid, praní, žehlení, drobné opravy osobního prádla a poplatky za odpad.

Cena za jednolůžkový pokoj je stanovena ve výši 193,- Kč/den, za dvoulůžkový pokoj 183,- Kč/den, za tří- a čtyřlůžkový pokoj 173,- Kč/den.

Úhrada za celodenní stravu

Úhrada stravy se skládá z nákladů na potraviny (66%) a provozních nákladů (34%). Celodenní stravování ve výši 147,- Kč/den a 165,- Kč/den u diabetické stravy a zahrnuje snídani, dopolední svačinu, oběd, odpolední svačinu, večeři. V případě diabetické stravy je podávána druhá večeře.

Úhrada za péči

Součástí úhrady služeb Domova Hvězda, p.o. za kalendářní měsíc je dle § 73 odst. 4, zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách celý příspěvek na péči. Tento příspěvek je určen výhradně na péči, kterou zajišťuje poskytovatel sociálních služeb a nelze jej použít na úhradu ubytování, stravy a fakultativních služeb.

Výše úhrady za ubytování a stravu je stanovena na jeden kalendářní měsíc (viz. níže uvedený ceník).

V případě, že na základě smlouvy zahájí poskytovatel sjednané sociální služby již v průběhu kalendářního měsíce, stanoví se jejich úhrada jako poměrná část z celkové úhrady podle počtu dnů, po které byla sociální služba uživateli poskytována.

Po úhradě ubytování a stravy za kalendářní měsíc musí uživateli dle § 73 odst. 3, zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách zůstat minimálně 15% jeho celkového příjmu. Poskytovatel sociální služby se může dohodnout na spoluúčasti úhrady nákladů s rodinnými příslušníky osoby, které má být služba poskytována, pokud její příjem nepostačuje na úhradu nákladů, tzn. 85% důchodu je nižší, než cena za pobyt v Domově Hvězda.

Výše úhrady za ubytování a stravu v Domově Hvězda, p.o.

  jednolůžkový pokoj dvoulůžkový pokoj tří a čtyřlůžkový pokoj
strava 147,- Kč 147,- Kč 147,- Kč
bydlení 193,- Kč 183,- Kč 173,- Kč
úhrada za den 340,- Kč 330,- Kč 320,- Kč
úhrada za měsíc 10 343,- Kč 10 039,- Kč 9 734,- Kč
  jednolůžkový pokoj dvoulůžkový pokoj tří a čtyřlůžkový pokoj
strava diabetická 165,- Kč 165,- Kč 165,- Kč
bydlení 193,- Kč 183,- Kč 173,- Kč
úhrada za den 358,- Kč 348,- Kč 338,- Kč
úhrada za měsíc 10 890,- Kč 10 586,- Kč 10 282,- Kč