Hlavní Stránka
Úvod
Veřejný závazek
Volná místa
GDPR
Měsíční plán
Certifikáty
Historie
Informace o Službách
Zájemcům o službu
Ceník fakultativních služeb
Služby uživatelům
Ceník služeb
Dokumenty
Etický kodex pracovníků
Domácí řád
Vyjádření lékaře
Žádost o přijetí
Zprávy o činnosti
Galerie
Kontakty

Ceník služeb platný od 1. 1. 2020Úhrady služeb jsou stanoveny v souladu se zněním zákona č. 108/2006 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb., v platném znění.

Úhrada za ubytování

Domov Hvězda, p.o. poskytuje ubytování v jedno- až čtyřlůžkových pokojích. V ceně ubytování je zahrnuto standardní vybavení pokoje, el. energie, voda, topení, úklid, praní, žehlení, drobné opravy osobního prádla a poplatky za odpad.

Cena za jednolůžkový pokoj je stanovena ve výši 210,- Kč/den, za dvoulůžkový pokoj 200,- Kč/den, za tří- a čtyřlůžkový pokoj 190,- Kč/den.

Úhrada za celodenní stravu

Úhrada stravy se skládá z nákladů na potraviny (66%) a provozních nákladů (34%). Celodenní stravování ve výši 158,- Kč/den a 170,- Kč/den u diabetické stravy a zahrnuje snídani, dopolední svačinu, oběd, odpolední svačinu, večeři. V případě diabetické stravy je podávána druhá večeře.

Úhrada za péči

Součástí úhrady služeb Domova Hvězda, p.o. za kalendářní měsíc je dle § 73 odst. 4, zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách celý příspěvek na péči. Tento příspěvek je určen výhradně na péči, kterou zajišťuje poskytovatel sociálních služeb a nelze jej použít na úhradu ubytování, stravy a fakultativních služeb.

Výše úhrady za ubytování a stravu je stanovena na jeden kalendářní měsíc (viz. níže uvedený ceník).

V případě, že na základě smlouvy zahájí poskytovatel sjednané sociální služby již v průběhu kalendářního měsíce, stanoví se jejich úhrada jako poměrná část z celkové úhrady podle počtu dnů, po které byla sociální služba uživateli poskytována.

Po úhradě ubytování a stravy za kalendářní měsíc musí uživateli dle § 73 odst. 3, zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách zůstat minimálně 15% jeho celkového příjmu. Poskytovatel sociální služby se může dohodnout na spoluúčasti úhrady nákladů s rodinnými příslušníky osoby, které má být služba poskytována, pokud její příjem nepostačuje na úhradu nákladů, tzn. 85% důchodu je nižší, než cena za pobyt v Domově Hvězda.

Výše úhrady za ubytování a stravu v Domově Hvězda, p. o.

  jednolůžkový pokoj dvoulůžkový pokoj tří a čtyřlůžkový pokoj
strava 158,- Kč 158,- Kč 158,- Kč
bydlení 210,- Kč 200,- Kč 190,- Kč
úhrada za den 368,- Kč 358,- Kč 348,- Kč
úhrada za měsíc 11 195,- Kč 10 890,- Kč 10 586,- Kč
  jednolůžkový pokoj dvoulůžkový pokoj tří a čtyřlůžkový pokoj
strava diabetická 170,- Kč 170,- Kč 170,- Kč
bydlení 210,- Kč 200,- Kč 190,- Kč
úhrada za den 380,- Kč 370,- Kč 360,- Kč
úhrada za měsíc 11 560,- Kč 11 255,- Kč 10 951,- Kč