Domov Hvězda, p. o.


Přeskočit navigaci


Prohlášení o přístupnostiDomov Hvězda, příspěvková organizace, se zavazuje k zpřístupnění svých internetových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102. 


Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na následující internetové stránky:www.domovhvezda.cz

Stav souladu


Tyto internetové stránky jsou částečně v souladu s EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1 z důvodu nedostatečně přístupného obsahu anebo výjimek uvedených níže.

Prohlášení o přístupnosti


Na internetových stránkách jsou informace nabízeny i v podobě dokumentů formátu DOC, DOCX, XLS, XLSX a PDF, a to zejména z důvodů, že obsahují typografické prvky a formátování, které webový portál HTML nepodporuje, nebo jsou příliš velké, proto pak doporučujeme jejich stažení. Formáty DOC a PDF jsou také vhodnější pro tisk. K prohlížení těchto dokumentů je možné zdarma stáhnout Word Viewer a Acrobat Reader. V některých webových prohlížečích je integrována aplikace, jež slouží k prohlížení výše uvedených formátů dokumentů.

Vypracování prohlášení o přístupnosti


Toto prohlášení bylo vypracováno dne 1. 9. 2020.
Prohlášení bylo revidováno dne 3. 10. 2022.
Toto prohlášení bylo provedeno vlastním posouzením subjektem veřejného sektoru.

Zpětná vazba a kontaktní údaje


Vaše náměty či informace o problémech při zobrazování stránek, stejně jako dotazy, návrhy nebo připomínky týkající se obsahu webu či důvodnému podezření, že webová stránka nesplňuje požadavky zákona č. 99/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů, včetně možnosti podat podnět vůči příslušným státním orgánům, můžete psát na adresu:

Domov Hvězda, příspěvková organizace
Nové Hvězdlice 200
68341 Bohdalice
Telefon: +420 517 321 100 
Email: info@domovhvezda.cz

Postupy pro prosazování práva


V případě, že Vám nebyla poskytnuta odpověď nebo poskytnutá odpověď je neadekvátní či neuspokojivá v souvislosti s Vaší žádostí či oznámením ohledně přístupnosti internetových stránek nebo webové aplikace, kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva:

Ministerstvo vnitra
Odbor eGovermentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4

Prohlášení provozovatele internetových stránek
Kontakt na správce internetových stránek: info@domovhvezda.cz