Domov Hvězda, p. o.


Přeskočit navigaci

Ceník služeb platný od 1. 1. 2023

Úhrady služeb jsou stanoveny v souladu se zněním zákona č. 108/2006 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb., v platném znění.

Úhrada za ubytování

Domov Hvězda, p.o. poskytuje ubytování v jedno- až čtyřlůžkových pokojích. V ceně ubytování je zahrnuto standardní vybavení pokoje, el. energie, voda, topení, úklid, praní, žehlení, drobné opravy osobního prádla a poplatky za odpad.

Cena za jednolůžkový pokoj je stanovena ve výši 280,- Kč/den, za dvoulůžkový pokoj 270,- Kč/den, za tří- a čtyřlůžkový pokoj 260,- Kč/den.

Úhrada za celodenní stravu

Úhrada stravy se skládá z nákladů na potraviny a provozních nákladů. Celodenní stravování ve výši 235,- Kč/den zahrnuje snídani, oběd, odpolední svačinu, večeři. V případě diabetické stravy je podávána druhá večeře.

Úhrada za péči

Součástí úhrady služeb Domova Hvězda, p.o. za kalendářní měsíc je dle § 73 odst. 4, zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách celý příspěvek na péči. Tento příspěvek je určen výhradně na péči, kterou zajišťuje poskytovatel sociálních služeb a nelze jej použít na úhradu ubytování, stravy a fakultativních služeb.

Výše úhrady za ubytování a stravu je stanovena na jeden kalendářní měsíc (viz. níže uvedený ceník).

V případě, že na základě smlouvy zahájí poskytovatel sjednané sociální služby již v průběhu kalendářního měsíce, stanoví se jejich úhrada jako poměrná část z celkové úhrady podle počtu dnů, po které byla sociální služba uživateli poskytována.

Po úhradě ubytování a stravy za kalendářní měsíc musí uživateli dle § 73 odst. 3, zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách zůstat minimálně 15% jeho celkového příjmu. Poskytovatel sociální služby se může dohodnout na spoluúčasti úhrady nákladů s rodinnými příslušníky osoby, které má být služba poskytována, pokud její příjem nepostačuje na úhradu nákladů, tzn. 85% důchodu je nižší, než cena za pobyt v Domově Hvězda.

Výše úhrady za ubytování a stravu v Domově Hvězda, p. o.

  jednolůžkový pokoj dvoulůžkový pokoj tří a čtyřlůžkový pokoj
strava 235,- Kč 235,- Kč 235,- Kč
bydlení 280,- Kč 270,- Kč 260,- Kč
úhrada za den 515,- Kč 505,- Kč 495,- Kč
úhrada za měsíc 15.666,- Kč 15.362,- Kč 15.058,- Kč
 

Ceník fakultativních služeb

Podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, § 35, odst. 4, mohou být uživateli kromě základních činností zajišťovány služby nad rámec základních činností – tzv. fakultativní (volitelné) služby.

Uživatelé mohou, ale nemusí tyto služby využívat. Cena fakultativních služeb je předmětem dohody mezi poskytovatelem a uživatelem služeb.

Fakultativní služby si uživatel hradí z vlastních prostředků dle níže uvedeného ceníku.


Ceník fakultativních služeb platný od 1. 3. 2022

SLUŽBA CENA
Pravidelné/měsíční fakultativní služby  
Úschova cenností, vkladních knížek 10,- Kč/měsíc
Lednice na pokoji 1-lůžkový (poplatek pokrývá hodnotu spotřebiče,spotřebu energie,revizi spotřebiče) 120,- Kč/měsíc
Lednice na pokoji 2-lůžkový (poplatek pokrývá hodnotu spotřebiče,spotřebu energie,revizi spotřebiče) 60,- Kč/měsíc
Lednice na pokoji 3-lůžkový (poplatek pokrývá hodnotu spotřebiče,spotřebu energie,revizi spotřebiče) 40,- Kč/měsíc
Lednice na pokoji 4-lůžkový (poplatek pokrývá hodnotu spotřebiče,spotřebu energie,revizi spotřebiče) 30,- Kč/měsíc
Vedení účtu - hospodaření 45,-- Kč/měsíc
Nepravidelné fakultativní služby  
Kopírování A4
2,- Kč/strana
Telefonní hovory dle skutečných nákladů