Domov Hvězda, p. o.


Přeskočit navigaci

Dokumenty

Stáhněte soubor pomocí linku dole, vytiskněte a vyplněné odešlete na adresu našeho domova:

Domov Hvězda, p.o.
Nové Hvězdlice 200
683 41 Bohdalice

Žádost o poskytnutí sociální služby.pdf

Vyjádření lékaře.pdf


Domácí řád Domova Hvězda

  1. Domácí řád Domova Hvězda (dále jen domov) je vydán v souladu s vyhláškou ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 182/1991Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon 108/2006 o sociálních službách v platném znění.
  2. Domácí řád upravuje základní normy soužití obyvatel domova, jejich práva a povinnosti, rozsah poskytované péče domovem a požadavky na jeho zaměstnance s cílem vytvářet příznivé podmínky pro materiální a zdravotnické zabezpečení uživatelů a spolupůsobit na jejich duchovní seberealizaci, kulturní a společenské potřeby a vztahy vzájemné úcty, pomoci a spolupráce.

Domácí řád Domova Hvězda_ od_1.1.2023.pdf

Etický kodex pracovníků Domova Hvězda, p.o.

Etický kodex pracovníků Domova Hvězda, p.o..pdf

Zpráva o činnosti

Zpráva o činnosti za rok 2021.pdf