Domov Hvězda, p. o.


Přeskočit navigaci

Služby uživatelům

Zdravotní služby a přímá obslužná péče

Zdravotní a přímou obslužnou péči zajišťuje tým pracovníků v nepřetržitém provozu. Praktická lékařka je smluvním lékařem všech pojišťoven, u nichž jsou registrováni uživatelé Domova Hvězda. Lékařka ordinuje dvakrát týdně, k nemocným uživatelům dojíždí při své návštěvní činnosti. Jednou za měsíc provádí ordinaci psychiatrická lékařka a neurolog. Odborná vyšetření se provádějí ve specializovaných zdravotnických zařízeních. Každý uživatel má možnost i nadále zůstat u svého dosavadního lékaře. Léky předepsané ošetřujícím lékařem podává uživatelům zdravotní personál. Léky jsou hrazeny stejně jako v domácím ošetřování, tzn. že jsou plně hrazeny zdravotní pojišťovnou nebo s doplatkem uživatele. Každý uživatel má svého klíčového pracovníka, který v rámci individuálního přístupu umožňuje uživateli žít podle jeho přání a potřeb.

Sociální služby

Sociálně-právní poradenství zajišťují sociální pracovníci, kteří také uživatelům nabízejí pomoc s vyřizováním úředních záležitostí (korespondence, vysvětlování obsahu a účelu písemností, komunikace s úřady, notářstvím, peněžními ústavy apod.) a pomáhají udržovat kontakt se členy rodiny a známými jednotlivých uživatelů. Uživatelé mohou využít služby hospodaření s finančními prostředky, také cenné věci a finanční hotovost lze uložit tak, aby se předešlo případným ztrátám.

Zájmová činnost a aktivizace

Společenský život a dobrovolná realizace vlastních zájmů uživatelů je umožněn v areálu i mimo něj. Uživatelé se mohou zapojit do pracovně-terapeutické činnosti pod vedením terapeutických pracovnic. Součástí společenského života jsou pravidelné kulturní programy, koncerty, vystoupení, kavárničky a táboráky. K oblíbeným činnostem patří muzikoterapie, procvičování paměti formou her, hádanek a kvízů, vaření a pečení, výtvarné dílny, ruční práce. Pro individuální zájmy uživatelů je k dispozici místní knihovnička, místnost s PC a internetem, možnost sledování filmů na DVD apod.

Měsíční program je připravován dle připomínek Výboru obyvatel, který se schází pravidelně každý měsíc. Vítáme i náměty rodinných příslušníků uživatelů na zpestření života uživatelů a pomoc při jejich realizaci.

Ostatní služby pro uživatele

Domov navštěvují pravidelně prodejci spotřebního zboží, kantýna je přímo v areálu domova, méně pohyblivým uživatelům zajišťuje nákupy ošetřovatelský personál.

Kadeřnické a holičské služby poskytuje kadeřnice jedenkrát týdně. Pedikérské služby jsou k dispozici dle aktuálního zájmu uživatelů.

Schránky důvěry na každém oddělení slouží uživatelům i rodinným příslušníkům k vyjádření připomínek, názorů a požadavků.

Chvilka s modlitbou se setkává jedenkrát týdně, Mše svatá je sloužena každý měsíc, kněží docházejí i za ležícími uživateli.

Návštěvní hodiny jsou doporučeny denně v době od 10:00 do 17:30 hodin.

Stravování

Strava je přizpůsobena věku a zdravotnímu stavu uživatelů. O dietním stravování rozhoduje lékařka s dietní terapeutkou. Na odděleních jsou stále připraveny nápoje k zajištění pitného režimu. Uživatelé mají k dispozici lednice k uložení vlastních potravin.

Strava se podává pětkrát denně (v případě diabetické stravy šestkrát denně) dle následujícího časového rozvrhu:

Snídaně a přesnídávka (vydává se současně) 8:00 – 9:00 hodin
Oběd 12:00 – 13:00 hodin
Svačina 14:30 – 15:00 hodin
Večeře 17:15 – 18:15 hodin
Výdej studené večeře o víkendech a svátcích 16:30 – 17:30 hodin
Druhá večeře 19:30 hodin